ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Разсадници

Ценоразпис за разсадник "Хайдушки дол" на ТП ДГС Борино за сезон 2016/2017 г.


Ценоразпис за разсадник "Хайдушки дол" на ТП ДГС Борино за сезон 2014/2015г


Ценоразпис за разсадник "Хайдушки дол" на ТП ДГС Борино за сезон 2013/2014г.