ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Инвентаризация на разсадници

Инвентаризация на горски разсадник "Хайдушки дол" при ТП ДГС Борино за 2016г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник при ДГС Борино за 2015г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Хайдушки дол" при ДГС Борино за 2012г.Изтегли    |