ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2016

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2016-2017 г.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Борино (71)

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2016

Заповед №71 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1611.

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Борино (66)

Дата на публикуване на обявата: 06-04-2016

Заповед №66 за прекратяване на процедура - открит конкурс за възлагане на добив в Обект №1611.

Документация за участие    |