ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Борино (85)

Дата на публикуване на обявата: 03-06-2016

Заповед №85 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в Обекти №1605-1, 1605-2, 1605-3, 1605-4 и 1605-5.

Документация за участие    |    


Открит конкурс за обект №1611 - ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 27-05-2016

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Борино (74)

Дата на публикуване на обявата: 10-05-2016

Заповед №74 за прекратяване на открит конкурс за възлагане на добив в обект №1611.

Документация за участие    |