ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 14-06-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на пакет-действително добити количества дървесина на временен склад

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 08-06-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 31-05-2012

Резултати от проведена процедура за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от склад

Документация за участие    |