ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 13-09-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на пакет-действително добити количества дървесина на временен склад

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 24-08-2012

Търг с тайно наддаване за продажба на пакет-действително добити количества дървесина на временен склад

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 20-07-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |