ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 29-11-2012

Търг с тайно наддаване за предварително продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2012

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |    


Съобщение от ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 14-11-2012

Определяне на количества дървесина за добив и продажба от Годишен план за 2013 г., които ще бъдат предложени на процедури с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |