ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Борино (167)

Дата на публикуване на обявата: 31-10-2016

Заповед №167 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за транспортиране на дървесина - Обект №1.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Борино (157)

Дата на публикуване на обявата: 17-10-2016

Заповед №157 за провеждане на Открит конкурс за транспортиране на дървесина - Обект №1.

Документация за участие    |