ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 07-03-2013

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 27-02-2013

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за моторни превозни средства"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 26-02-2013

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците"

Документация за участие    |