ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 03-04-2013

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 03-04-2013

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Решение за промяна на ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 28-03-2013

Решение за промяна в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка – чрез покупка, на специализиран трактор – багер, и допълнително оборудване към него"

Документация за участие    |