ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведена процедура в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2013

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна"

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2013

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги"

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 11-04-2013

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за моторни превозни средства"

Документация за участие    |