ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Борино (182, 183, 184, 185)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад за Обект № 1611-1, 1611-2, 1611-3, 1611-4

Документация за участие    |    


Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Борино (172)

Дата на публикуване на обявата: 11-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на пакет - действително добити количества дървесина на временен склад за Обекти №№ 1611-1, 1611-2, 1611-3 и 1611-4

Документация за участие    |