ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Борино (179)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на сортименти по БДС, издоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обекти №1707, №1708, №1709, №1710

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Борино (180)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Търг с тайно наддааване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №1701, №1702, №1703, №1704, №1705 и № 1706

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Борино (181)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1707 и №1708

Документация за участие    |