ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Борино (222, 223)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обект №1702 и №1703

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Борино (225)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад за Обект №1717

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Борино (204, 205, 206, 207)

Дата на публикуване на обявата: 13-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обекти №№ 1701, 1703, 1704, 1706

Документация за участие    |