ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Борино (19)

Дата на публикуване на обявата: 22-02-2016

Заповед №19 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1609-1615.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - МТ - ДГС Борино (264-270)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2015

Заповеди №264-270 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - МТ - ДГС Борино (253-259)

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2015

Заповеди №253-259 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607

Документация за участие    |