ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Борино (43-49)

Дата на публикуване на обявата: 11-03-2016

Заповеди №43-49 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1608-1614.

Документация за участие    |    


Корекция - търг с тайно наддаване - ДГС Борино (32)

Дата на публикуване на обявата: 02-03-2016

Заповед №32/02.03.2016г. за поправяне на допусната техническа грешка в Заповед №20/22.02.2016г. за откриване на търг с тайно наддаване и коригирана Документация за участие за Обект №1610.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Борино (20)

Дата на публикуване на обявата: 22-02-2016

Заповед №20 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина в обекти 1608-1614.

Документация за участие    |