ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Борино (57-59)

Дата на публикуване на обявата: 24-03-2016

Заповеди №57-59 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1603-1, 1603-2 и 1603-3.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Борино (53)

Дата на публикуване на обявата: 12-03-2016

Заповед №53 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад от Обекти №1603-1, 1603-2 и 1603-3.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Борино (35-41)

Дата на публикуване на обявата: 12-03-2016

Заповеди №35-41 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1609-1615.

Документация за участие    |