ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ЮЦДП, гр. Смолян (444)

Дата на публикуване на обявата: 04-01-2017

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост в землището на с. Борино

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ЮЦДП, гр. Смолян (445)

Дата на публикуване на обявата: 04-01-2017

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - държавна собственост, в землището на с. Борино

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Борино (226-231)

Дата на публикуване на обявата: 21-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддааване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №1701, №1702, №1703, №1704, №1705 и № 1706

Документация за участие    |